Doorlopend Krediet

Wat is een Doorlopend Krediet

Bij een doorlopend krediet kunt u steeds geld blijven lenen, tot aan de overeengekomen kredietlimiet. U hoeft niet het hele krediet in 1 keer op te nemen, maar u kunt natuurlijk ook minder opnemen. U kunt alleen nooit meer opnemen dan het maximale, overeengekomen kredietbedrag. Dat heet de kredietlimiet.

Een doorlopend krediet is vooral gemakkelijk als u niet meteen over het hele leenbedrag hoeft te beschikken. Bijvoorbeeld wanneer u gaat verbouwen. Of als u nog niet precies weet wat u aan gaat schaffen en hoeveel geld u daar precies voor nodig heeft.

Het geld dat u hebt afgelost, mag u weer opnieuw opnemen (tot de kredietlimiet).

Met een doorlopend krediet bent u meestal voordeliger uit dan met andere kredieten omdat de rente over het algemeen iets lager is. Een nadeel is wel dat de rente niet voor de gehele looptijd wordt vastgelegd. De rente op een hypotheek en een persoonlijke lening zijn over het algemeen nog lager dan van een doorlopend krediet.

Aflossing doorlopend krediet

U betaalt iedere maand een vast bedrag voor rente en aflossing, maar welk deel van dat bedrag aflossing is en welk deel rente, is afhankelijk van de dan geldende rentestand. U weet van te voren dus niet precies hoe lang u erover zult doen om het doorlopend krediet af te lossen.

De maandelijkse aflossing wordt over het algemeen berekend als een percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Een ander kenmerk van het doorlopend krediet is dat de geldlener gedurende de looptijd zonder boete extra mag aflossen. Hierdoor verkort u de looptijd van het krediet.

Vaak nemen mensen het eerder afgeloste bedrag toch weer op. En daarom zijn doorlopende kredieten, op hypotheken na, vaak de langstlopende leningen.

Leentip

Bereken goed hoeveel je denkt nodig te hebben en pas uw kredietlimiet daarop aan. Het lijkt handig als er een buffertje is, maar doordat u snel geneigd bent om het afgeloste bedrag toch weer te gebruiken, is de looptijd van uw doorlopend krediet vaak onnodig lang.