Huurkoop

Wat is Huurkoop

Huurkoop is een vorm van lenen waarbij u een bedrag leent om bijvoorbeeld een auto te kopen.

Als u bij een autodealer een huurkoop lening afsluit voor de aanschaf van een auto, gaat u tot het einde van de looptijd huur betalen. De looptijd wordt van tevoren overeengekomen. De totale huur die u betaalt is even veel als de totale koopsom met rente en kosten. Na een aanbetaling betaalt u het restant van de koopsom dus in termijnen af aan de geldverstrekker.

Eigendom bij huurkoop

U wordt pas officieel eigenaar van de auto zodra de laatste termijn is afbetaald. Dit is wettelijk vastgelegd. De auto dient gedurende de looptijd als borg voor de geldverstrekker. Komt de huurkoper zijn verplichtingen niet na, dan kan de huurverkoper zijn eigendom terug eisen. En eventueel een schadevergoeding voor de door huurverkoper geleden schade. Met het teruggeven van de auto bent u dus nog niet altijd helemaal van uw verplichtingen af.

Nadelen van huurkoop

Aan deze vorm van krediet zijn een paar nadelen verbonden. Als u de maandelijkse aflossing, door welke reden dan ook, niet langer kunt betalen en het verschuldigde bedrag is nog niet voor 75 procent afbetaald, dan bent u uw auto kwijt. En als de auto niet genoeg opbrengt om uw schuld af te betalen, blijft u met een schuld zitten die u alsnog moet betalen.

Daarbij betaalt u bij huurkoop meestal een erg hoge rente die in veel gevallen de maximaal toegestane rente zal benaderen. Deze bedraagt op dit moment de wettelijke rente plus een opslag van 12%.

Leentip

Huurkoop lijkt op leasen, met het verschil dat de auto aan het eind van de looptijd uw eigendom wordt. Bij leasen wordt de auto nooit eigendom.
Huurkoop lijkt ook op koop op afbetaling, met het verschil dat bij koop op afbetaling de auto direct uw eigendom wordt.

Tegenwoordig komt de huurkoop variant met koopoptie steeds vaker voor. Dit is een huurkoopcontract waarbij de huurkoper op elk moment gedurende de looptijd van de huurkoop overeenkomst zijn koopoptie kan uitoefenen tegen vooraf bepaalde voorwaarden. Namelijk de verrekening van de betaalde huur als deel van de koopsom.