Lease

Wat is Lease

In steeds meer gevallen kunt u goederen leasen. U betaalt dan een vooraf bepaalde tijd een vast bedrag per maand of per week. De lease.

Er zijn twee basisvormen van leasen: financial lease en operational lease. Alle overige leasevormen zijn varianten op deze twee.

Financial Lease

Ook wel financiële leasing genoemd, heeft veel overeenkomsten met huurkoop en wordt veelal toegepast bijvoorbeeld bij keukens, parket, tuinen e.d. Bijna altijd worden in de lease-overeenkomst bepalingen over onderhoud, garantie e d. opgenomen. De kredietverstrekker, ook wel lessor genoemd, loopt daarbij het risico van waardevermindering. De lessor blijft enkel juridisch eigenaar.

Het volledige economisch eigendom (het genot, de verzekering, het onderhoud) gaat over op de kredietnemer of lessee. Aan het eind van de lease-periode is vaak sprake van een koopoptie tegen een symbolisch bedrag. U bent pas eigenaar van het goed zodra dit (symbolische) bedrag is betaald.

Als u niet meer in staat bent af te lossen en de schuld is nog niet voor minstens 75% voldaan, heeft de leasemaatschappij het recht om het artikel op te eisen. De rente bij financiële leasing, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting op voorwaarde dat het product gebruikt wordt voor verbetering van de eerste eigen woning.

Operational Lease

Hiervan is geen sprake bij operationele leasing, dat eigenlijk een zakelijke vorm van huren is. Na afloop van de leaseperiode wordt u bij operationele leasing geen eigenaar van het goed. Eventueel kan het goed wel gekocht worden, maar dit is niet standaard in de lease overeenkomst opgenomen.

Vaak wordt bij het leasen van een auto gesproken van full-operational lease. Dan zitten de kosten van verzekering, wegenbelasting, onderhoud etc. in de maandelijkse leasetermijn verwerkt. De lessee heeft daarmee dus nergens omkijken meer naar.

Leentip

Voordat u een lease overeenkomst afsluit, verdient het aanbeveling een vergelijking te maken met een persoonlijke lening en een doorlopend krediet. Beschouw hierbij goed de rente die u moet betalen en alle overige voorwaarden van leasen en de verschillende andere financieringsvormen.