Lenen met BKR Registratie

Kan ik geld lenen met BKR Registratie?

lenen-met-bkr-registratieU bent het vast al eens tegen gekomen in de advertenties van geldverstrekkers: die kleine lettertjes met de boodschap “toetsing en registratie bij BKR in Tiel”. Maar wat zit er precies achter die 3 letters en wat wordt er precies geregistreerd? BKR staat voor Bureau Krediet Registratie.

Een stichting die al meer dan 45 jaar bestaat en haar kantoor heeft in Tiel. Het BKR heeft als taak het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland te registreren.

Alle professionele kredietverstrekkers (banken, financieringsmaatschappijen en creditcardorganisaties) hebben wettelijk de plicht bepaalde gegevens aan het BKR door te geven. Zij zijn óók verplicht gegevens van de aanvrager op te vragen als deze een kredietaanvraag heeft gedaan.

Wat wordt er door het BKR geregistreerd?

Geregistreerd worden kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden en een bedrag van meer dan € 500,-. Uitzondering hierop is het verzendhuiskrediet. Deze worden bij het niet nakomen van een betaalafspraak gemeld vanaf € 125,-.

Welke leningen worden niet geregistreerd door het BKR?

Huurschuld staat er dus niet in. Ook de lening die u binnen uw familie afsluit, wordt niet geregistreerd. Studieschuld op dit moment nog niet maar er zijn plannen om dit in de toekomst wel te gaan doen. Ook uw hypotheek wordt niet opgenomen, behalve wanneer u een betalingsachterstand heeft van meer dan 120 dagen

Als u geld leent, dan moet de geldverstrekker die lening aanmelden bij het BKR. Daar worden dan de volgende gegevens van de persoon in kwestie bijgehouden: naam en adres, geboortedatum, het soort lening, de hoogte ervan en de eerste en laatste maand van aflossing. Dit noemt men een positieve registratie. Bijna 9 miljoen consumenten staan op dit moment in het CKI geregistreerd. Bijna 93% van deze consumenten is positief geregistreerd.

Heeft u meer dan 2 maanden betalingsachterstand, dan moet de geldgever dat ook melden, maar eerst moet hij contact met u opnemen.

Maximale kredietbedrag

Bij een aantal vormen van krediet (zoals klantenkaarten of een krediet gekoppeld aan een betaalrekening) wordt niet het daadwerkelijk opgenomen krediet geregistreerd, maar het maximale kredietbedrag. Dit betekent dat u toch al een deel van uw totale kredietruimte heeft gebruikt zonder zelfs maar een cent te hebben opgenomen. Hierdoor zou u moeite kunnen ondervinden bij het aanvragen van een nieuw krediet.

Hoe lang duurt de BKR registratie?

Wanneer al vijf jaar schuldenvrij bent, dan verdwijnen uw gegevens uit de registratie: u bent voor het BKR dan weer een onbekende. De registratie is beperkt tot kredieten en middelen waaruit eenvoudig een krediet kan voortvloeien (zoals creditcards, winkelpassen).

Gegevens opvragen bij het BKR

De Nederlandse privacywetgeving is duidelijk en streng: u heeft het recht uw registratie in te zien. U kunt bekijken welke gegevens er van u geregistreerd staan en wie deze informatie geraadpleegd heeft. Ga met een legitimatiebewijs en 4,95 Euro naar (praktisch) iedere bank om deze gegevens op te vragen.

U kunt de gegevens ook bij het BKR in Tiel op gaan halen. Daar moet u dan wel eerst een afspraak voor maken.

Lenen met BKR toch mogelijk met minilening of flitskrediet

Er zijn partijen die bewust niet bij BKR aangesloten zijn. Bijvoorbeeld aanbieders van de zogeheten snelle lening, mini lening ofwel flitskrediet. Dit zijn kortlopende kredieten waarvoor in het algemeen hogere kosten moeten worden betaald. Hoewel dit een relatief duur krediet is, kan het in sommige gevallen wel een uitkomst zijn.

Meer informatie op de website van het BKR.