Persoonlijke Lening

Wat is een Persoonlijke Lening

Bij een persoonlijke lening, in de volksmond ook wel PL genaamd, leent u een van te voren vastgesteld bedrag tegen een van te voren vastgestelde rente. U krijgt het gehele bedrag van de lening in één keer in handen, en u kunt alles wat u heeft afgelost niet meer opnemen. Dat in tegenstelling tot een doorlopend krediet.

Bij het afsluiten van de persoonlijke lening staat de hoogte van de maandelijkse termijn vast. De rente en aflossing zijn bekend en de looptijd is dus vast.

Het voordeel van een persoonlijke lening is dat u altijd precies weet waar u aan toe bent. U betaalt iedere maand hetzelfde bedrag en u weet precies hoe lang het duurt voordat u de lening in z’n geheel heeft afgelost.

Rente op een Persoonlijke Lening

Het gehanteerde rentepercentage bij het afsluiten van een persoonlijke lening is wel een klein beetje hoger dan bij een hypotheek want de geldverstrekker heeft geen onderpand voor het bedrag dat men aan u uitleent. Maar de rente is lager dan de rente bij het afsluiten van een doorlopend krediet bij dezelfde kredietverstrekker. Dat komt omdat de bank geen renterisico loopt. Deze ligt tenslotte vast voor de gehele looptijd.

Leentip

Als u zekerheid wilt over looptijd en aflossing van uw lening, kies dan voor een persoonlijke lening in plaats van bijvoorbeeld een doorlopend krediet.
Wilt u liever in de gelegenheid zijn om in de toekomst het afgeloste bedrag weer te kunnen opnemen, dan neemt u beter een doorlopend krediet en vergeet u de persoonlijke lening.

Dit houdt wel in dat u niet van tevoren weet hoelang uw lening precies loopt en hoe hoog uw maandelijkse betalingen zullen zijn.

Zolang u voordat u een lening afsluit maar heel goed voor uzelf op een rijtje zet wat u wilt. En vooral ook wat u, binnen uw financiële mogelijkheden, kunt aflossen. U gaat immers een jarenlange verplichting aan.