Rente lening aftrekken van de Belasting

Rente lening aftrekken van de belasting

Wie leent moet rente betalen. Rente is dus eigenlijk het prijskaartje dat aan uw geld hangt. Maar kan ik de rente op mijn lening aftrekken van de belasting?

Wanneer het gaat om een hypotheek voor uw eigen, eerste huis dat ook uw hoofdverblijf is, dan is de rente volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit geldt dus niet voor een woning die wel in uw bezit is, maar die u aan een ander verhuurt of voor een tweede woning.

Het geldt ook niet als u (een deel van de) hypothecaire lening gebruikt voor iets anders zoals de inrichting van uw woning, een reis, een boot, een auto, etc. In dat geval en in alle andere gevallen heet uw geldlening in belastingtermen “consumptief krediet”.

De aftrekbaarheid van rente op consumptief krediet is bij de belastingherziening van 2001 afgeschaft. Denk eraan dat deze regel ook geldt voor leningen die al voor die tijd waren afgesloten.

Vermindering Hypotheekrente Aftrek

Het kabinet-Rutte-Asscher wil de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken aanpassen. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf) stapsgewijs verlaagd naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.

Uiteraard zijn er uitzonderingen en bijzondere regels. Kijk daarom altijd op de website van de belastingdienst en op de website van de Rijksoverheid om de laatste stand van zaken te controleren.