Soorten Leningen

Er zijn verschillende soorten leningen

De meeste soorten leningen komt u in het dagelijks leven niet of nauwelijks tegen.

Van de meest gangbare  zullen we hier de kenmerken beschrijven en u de eventuele voordelen en nadelen laten zien.

De meest bekende en gebruikelijke soorten leningen en vormen van geld lenen en krediet zijn:

Doorlopend krediet:
Als u niet beschikt over een onderpand is deze kredietvorm vaak het goedkoopst. Vooral geschikt voor niet al te grote leenbedragen.

Persoonlijke lening:
Relatief goedkope leenvorm met vaste termijnbedragen en vaste looptijd. Ook voor ouderen geschikt.

Creditcard:
Wereldwijd op veel plaatsen bruikbaar. Vaak hoge rentepercentages

Debitcard / Prepaid Creditcard:
Wereldwijd op veel plaatsen bruikbaar. Vaak hoge rentepercentages

Flitskrediet Minilening:
Zeer snelle lening voor lage bedragen en korte looptijd. Wel met hoge kosten.

Koop op afbetaling:
Voornamelijk bekend als postorderkrediet. Veelal dure leenvorm. U wordt wel direct eigenaar van de goederen.

Huurkoop:
Zelfde vorm als kopen op afbetaling met het verschil dat u bij huurkoop pas eigenaar bent als de laatste termijn betaald is.

Lease:
Voornamelijk bedrijfsmatige leenvorm vanwege het fiscale voordeel en de uitsluiting van onverwachte kosten.

Rood staan bij de bank:
In veel gevallen een relatief dure vorm van geld lenen. Probeer als het even kan liever een doorlopend krediet of een persoonlijke lening af te sluiten.

Klantenkaart:
Uitgegeven door en alleen geldig in specifieke winkels. Vaak relatief hoge rente.

Voorschot op effecten:
Als u effecten bezit, kunt u die vaak voor 70-80 % belenen tegen relatief lage rente.

Lening op onderpand:
Over het algemeen de goedkoopste kredietvorm vanwege de extra zekerheid die de geldverstrekker heeft omdat tegenover de lening bijv. een polis van een levensverzekering staat.

Hypotheek:
Hypotheken zijn wel de meest bekende vorm van leningen. Een hypotheek is het bedrag dat u leent voor de aankoop van een onroerende zaak (bijna altijd een woning), met deze onroerende zaak als onderpand voor de lening.